TWE Logo
Species Data

Kene kene (Caloncoba brevipes)
(next species)


Scientific Name
Caloncoba brevipes

Trade Name
Kene kene

Family Name
Flacourtiaceae

Common Names
Kene kene
Klehnfor more...