TWE Logo
Species Data

Gibola (Pausinystalia lane-poolei)
(next species)


Scientific Name
Pausinystalia lane-poolei

Trade Name
Gibola

Family Name
Rubiaceae

Common Names
Gibola
Gibowali
Giboweli
Idagbon
Nikiba
Pamprama
Troehn-dru-plohn

Regions of Distribution
Africa

Countries of Distribution
Ghana
Liberia
Nigeria
Sierra Leonefor more...